Dung dịch cân bằng pH sinh học Regolatore pH

  • Tình trạng da: Da khô, da hỗn hợp.
  • Kết cấu: Dạng nước.
  • Dung tích: 200ml.
  • Thương hiệu: DERMO28