Hồng Sâm Hàn Quốc Củ Khô – Lương Sâm Nguyên Củ KGC Cheong Kwan Jang

3,000,000

  • Loại sản phẩm: Chăm sóc sức khỏe.
  • Quy cách đóng gói: Hộp thiếc 300gr, đặt trong khuôn gỗ thông hút chân không.
  • Hạn sử dụng: 10 năm kể từ ngày sản xuất với điều kiện bao quản đủ tiêu chuẩn.