Sản phẩm bổ phổi

  • Hàm lượng: Nhiều thành phần.
  • Loại sản phẩm: Chăm sóc sức khỏe.
  • Công dụng: Bổ phổi.
  • Xuất xứ: Hàn Quốc.