Sản phẩm hỗ trợ xóa sẹo Cebelia L.C.E. Balm

1,100,000

  • Tình trạng da: Mọi làn da.
  • Kết cấu: Gel-silicone 33%, không dính nhờn, dễ thẩm thấu.
  • Các vùng sử dụng: Toàn thân.